Miquel Costa i Llobera

Un poeta grandiós

Amb el suport de

Miquel Costa i Llobera

Un poeta grandiós

Amb el suport de

Sí, sobretot poeta, un poeta excels, però també traductor, orador i prosista. És considerat un dels pares de l’anomenada Escola Mallorquina. La seva aportació en l’evolució de la poesia catalana moderna va ser cabdal en el trànsit del segle XIX al XX, del romanticisme al classicisme. Mestre de la forma poètica, els seus versos, avui, cent anys després del seu traspàs, inspiren els artistes.

POLLENÇA, 1854 - PALMA, 1922

Biografia

Obra poètica

Obra poètica

EL VALOR DE LA POESIA

Entre el seny del classicisme i la rauxa romàntica

'LA FORMA POÈTICA'

'La forma poètica'

EXALTACIÓ DE LA NATURA

Un sentiment religiós del paisatge

Contemporani i coetani

Contemporani i coetani

LLENGUA CATALANA

Un compromís ferm

RELIGIOSITAT

Religiositat

UNIVERS CLÀSSIC

Mites i muses

‘Als joves’

‘Als joves’

DE LA MÚSICA A LA PINTURA

Font d’inspiració

Llegir Costa avui

Llegir Costa avui